Kontakt

Wykształcenie, staże naukowe

Badania

  • Ocena technologii medycznych, farmakoekonomika, ekonomia zdrowia

  • Teoria i wspomaganie decyzji

  • Metody analizy danych