Redaktor w monografiach

 1. D. Golicki, M. Jakubczyk (red.) “32nd Scientific Plenary Meeting of the EuroQol Group. Proceedings”, 2016, ISBN 978-90-814425-8-9

 2. B. Kamiński, G. Kersten, P. Szufel, M. Jakubczyk, T. Wachowicz (red.), "The 15th International Conference on Group Decision & Negotiation Letters", Warszawa, 2015, Oficyna Wydawnicza SGH;

 3. M. Jakubczyk, M. Niewada (red.), "Elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych", Warszawa, 2011, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

 1. Czupryna M., Jakubczyk M., Oleksy P. (2020): "Price Formation in Parallel Trading Systems", Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 23(3) 11, DOI: 10.18564/jasss.4349

 2. Pelczarska A., Jakubczyk M., Niewada M. (2020): "The cost-effectiveness of food consistency modification with xanthan gum-based Nutilis Clear® in patients with post-stroke dysphagia in Poland", BMC Health Services Research, 20, doi: https://doi.org/10.1186/s12913-020-05411-2

 3. Wranik W., Jakubczyk M., Drachal K. (2020): "Ranking the Criteria Used in the Appraisal of Drugs for Reimbursement: A Stated Preferences Elicitation With Health Technology Assessment Stakeholders Across Jurisdictional Contexts", Value in Health, 23(4), 471-480, doi: https://doi.org/10.1016/j.jval.2019.10.012

 4. Czupryna M., Jakubczyk M., Oleksy P. (2019): "On Pricing Unconventional Prepaid Forward Contracts: Evidence from en primeur Fine Wine", Journal of Wine Economics, w druku

 5. Koń B., Jakubczyk M. (2019): "Is the literature on the WTP-WTA disparity biased?", Journal of Behavioral and Experimental Economics, w druku

 6. Jakubczyk M., Golicki D. (2019): "Elicitation and Modelling of Imprecise Utility of Health States", Theory and Decision, doi: 10.1007/s11238-019-09707-6

 7. Golicki D., Jakubczyk M., Graczyk K., Niewada M. (2019): "Valuation of EQ-5D-5L Health States in Poland: the First EQ-VT-based Study in Central and Eastern Europe", Pharmacoeconomics, doi: 10.1007/s40273-019-00811-7

 8. Pelczarska A., Jakubczyk M., Jakubiak-Lasocka J., Banach M., Myśliwiec M., Gruchała M., Niewada M. (2018): "The cost-effectiveness of screening strategies for familial hypercholesterolaemia in Poland", Atherosclerosis, 2018, 270, 132-138

 9. Jakubczyk M., Craig BM., Barra M., Groothuis-Oudshoorn CGM., Hartman JD., Huynh E., Ramos-Goñi JM., Stolk EA., Rand K. (2018): "Choice Defines Value: A Predictive Modeling Competition in Health Preference Research", Value in Health, 21 (2), 229-238

 10. B. Kamiński, M. Jakubczyk, P. Szufel, "A framework for sensitivity analysis of decision trees", Central European Journal of Operations Research, 2018, 26 (1), 135-159

 11. M. Jakubczyk, B. Kamiński, "Fuzzy approach to decision analysis with multiple criteria and uncertainty in health technology assessment", Annals of Operations Research, 2017, 251, 301-324

 12. M. Jakubczyk, B. Koń, "The impact of firms’ adjustments on the indirect cost of illness", International Journal of Health Economics and Management, 2017, 17 (3), 377-394

 13. M. Jakubczyk, D. Golicki, M. Niewada, "The impact of a belief in life after death on health-state preferences: True difference or artifact?", Quality of Life Research, 2016, 25 (12), 2997-3008

 14. MP. Opolski, AD. Staruch, M. Jakubczyk, JK. Min, H. Gransar, M. Staruch, A. Witkowski, C. Kepka, WK. Kim, CW. Hamm, H. Möllmann, S. Achenbach, "CT Angiography for the Detection of Coronary Artery Stenoses in Patients Referred for Cardiac Valve Surgery: Systematic Review and Meta-Analysis", JACC-Cardiovascular Imaging, 2016, 9 (9), 1059-1070

 15. M. Czech, E. Rdzanek, J. Pawęska, O. Adamowicz-Sidor, M. Niewada, M. Jakubczyk, "Drug related risk of severe hypoglycaemia in observational studies: a systematic review and meta-analysis", BMC Endocrine Disorders, 2015, 15:57

 16. M. Jakubczyk, E. Rdzanek, M. Niewada, M. Czech, "Economic resources consumption structure in severe hypoglycemia episodes: a systematic review and meta-analysis", Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research 2015, 15 (5), 813-822

 17. M. Opolski, S. Achenbach, A. Schuhbäck, A. Rolf, H. Möllmann, H. Nef, J. Rixe, M. Renker, A. Witkowski, C. Kepka, C. Walther, Ch. Schlundt, A. Debski, M. Jakubczyk, Ch. Hamm, "Coronary computed tomographic prediction rule for time-efficient guidewire crossing through chronic total occlusion: insights from the CT-RECTOR multicenter registry (Computed Tomography Registry of Chronic Total Occlusion Revascularization)", JACC: Cardiovascular Interventions, 2015, 8(2), 257-267

 18. J. Lasocka, M. Jakubczyk, R. Siekmeier, "The annual costs of smoking-attributable productivity losses in Poland", Advances in experimental medicine & biology, 2013, 755, 179-187

 19. M.P. Opolski, C. Kepka, S. Achenbach, Z. Juraszynski, J. Pregowski, M. Kruk, M. Niewada, M. Jakubczyk, A. Teresinska, L. Chojnowska, Z.T. Bilinska, Z. Dzielinska, M. Demkow, W. Ruzyllo, Z. Chmielak, A. Witkowski, "Coronary Computed Tomographic Angiography for Prediction of Procedural and Intermediate Outcome of Bypass Grafting to Left Anterior Descending Artery Occlusion With Failed Visualization on Conventional Angiography", The American Journal of Cardiology, 2012, 109(12), 1722-1728

 20. D. Golicki, M. Jakubczyk, M. Niewada, W. Wrona, J. Busschbach, "Valuation of EQ-5D Health States in Poland: First TTO-based Social Value Set in Central and Eastern Europe", Value in Health, 2010, 13(2), 289-297;

 21. M. Jakubczyk, B Kamiński, "Cost-effectiveness acceptability curves – caveats quantified", Health Economics, 2010, 19(8), 955-963;

 22. R. Amir, M. Jakubczyk, M. Knauff, "Symmetric versus asymmetric equilibria in symmetric supermodular games", International Journal of Game Theory, 2008, 37(3), 307-320;

Rozdziały w książkach

 1. M. Jakubczyk, "Estimating the Crossover Point of a Fuzzy Willingness-to-Pay/Accept for Health to Support Decision Making", w: D.M. Kilgour, H. Kunze, R. Makarov, R. Melnik, X. Wang (Eds.), "Recent Advances in Mathematical and Statistical Methods, IV AMMCS International Conference, Waterloo, Canada, August 20–25, 2017", Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 259, 2018, ISBN 978-3-319-99718-6, doi 10.1007/978-3-319-99719-3, 431–440

 2. B. Kamiński, M. Jakubczyk, "Fuzzy Approach to Elicitation of Preferences for Health States", w: D.M. Kilgour, H. Kunze, R. Makarov, R. Melnik, X. Wang (Eds.), "Recent Advances in Mathematical and Statistical Methods, IV AMMCS International Conference, Waterloo, Canada, August 20–25, 2017", Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 259, 2018, ISBN 978-3-319-99718-6, doi 10.1007/978-3-319-99719-3, 441–450

 3. M. Jakubczyk, "Estimating the Membership Function of the Fuzzy Willingness-to-Pay/Accept for Health via Bayesian Modelling", w: L.A. Zadeh, R.R. Yager, S.N. Shahbazova, M.Z. Reformat, V. Kreinovich (Eds.), "Recent Developments and the New Direction in Soft-Computing Foundations and Applications, Selected Papers from the 6th World Conference on Soft Computing, May 22–25, 2016, Berkeley, USA", Studies in Fuzziness and Soft Computing, 2018, 361, ISBN 978-3-319-75407-9, 537–547

 4. M. Jakubczyk, B. Kamiński, M. Lewandowski, "Eliciting Fuzzy Preferences Towards Health States with Discrete Choice Experiment", w: C. Berger-Vachon, A.M. Gil-Lafuente, J. Kacprzyk, Y. Kondratenko, J.M. Merigó, F.C. Morabito (Eds.), "Complex Systems: Solutions and Challenges in Economics, Management and Engineering", Studies in Systems, Decision and Control, 2018, 125, ISBN 978-3-319-69988-2, DOI: 10.1007/978-3-319-69989-9, 131–148

 5. M. Jakubczyk, D. Golicki, "Estimating the Fuzzy Trade-Offs Between Health Dimensions with Standard Time Trade-Off Data", w: J. Kacprzyk et al. (eds.), "Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017", Advances in Intelligent Systems and Computing, 2018, 642,ISBN: 978-3-319-66823-9, DOI: 10.1007/978-3-319-66824-6, 266–277

 6. B. Koń, M. Jakubczyk "Performance of Random Forests in Explaining the Health-related Utility of Life", w: D. Kosiorowski, M. Snarska (red.) "KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY. SELECTED CHALLENGES FOR STATISTICS IN CONTEMPORARY MANAGEMENT SCIENCES", 2016, Foundation of the Cracow University of Economics, ISBN 978-83-65173-38-6, s. 25-40

 7. M. Jakubczyk, "Rekurencyjne i konserwatywne reguły decyzyjne przy wyborze technologii medycznych w warunkach ryzyka" w: D. Kopańska-Bródka (red.) "Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN: 2083-8611, 85-99

 8. S. Szkołut, M. Jakubczyk, T. Hermanowski, "Koszty pośrednie związane z ciążą, porodem i połogiem w Polsce w latach 2006-2008", w: T. Hermanowski (red.) "Metody szacowania kosztów społecznych choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy", 2013, Wolters Kluwer ISBN: 978-83-264-4367-1, 232-254

 9. M. Malicka, M. Jakubczyk, T. Hermanowski, "Koszty pośrednie związane z prezenteizmem w astmie na podstawie badania ankietowego", w: T. Hermanowski (red.) "Metody szacowania kosztów społecznych choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy", 2013, Wolters Kluwer ISBN: 978-83-264-4367-1, 212-231

 10. M. Jakubczyk, T. Hermanowski, "Choroby a funkcjonowanie rodziny w kontekście kosztów pośrednich", w: T. Hermanowski (red.) "Metody szacowania kosztów społecznych choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy", 2013, Wolters Kluwer ISBN: 978-83-264-4367-1, 31-47

 11. M. Jakubczyk, B. Kamiński, M. Łatek, "Absencja chorobowa pracowników a funkcjonowanie przedsiębiorstw i rynku – wyniki analizy z użyciem symulacyjnego modelu wieloagentowego", w: T. Hermanowski (red.) "Metody szacowania kosztów społecznych choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy", 2013, Wolters Kluwer ISBN: 978-83-264-4367-1, 48-70

 12. M. Jakubczyk "Statystyka opisowa i wnioskowanie statystyczne – podstawy", w: M. Jakubczyk, M. Niewada (red.) "Elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych", Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 2011

 13. M. Jakubczyk "Tabele 2x2 i miary EBM", w: M. Jakubczyk, M. Niewada (red.) "Elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych", Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 2011

 14. M. Jakubczyk "Analiza przeżycia", w: M. Jakubczyk, M. Niewada (red.) "Elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych", Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 2011

 15. B. Kamiński, M. Jakubczyk (2010): "On the properties of stochastic multiple-criteria comparison methods in health technology assessment" w: "Multiple Criteria Decision Making '09" (red. T. Trzaskalik and T. Wachowicz), Akademia Ekonomiczna w Katowicach, ISBN 978-83-7246-611-2, 121-133;

 16. M. Jakubczyk (2009): "Wpływ stanu zdrowia na użyteczność związaną z jakością życia – ocena ilościowa w warunkach polskich" w: "Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce" (red. E. Nojszewska), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ISBN 978-83-7378-431-4, 41-52;

 17. M. Jakubczyk, B. Kamiński (2006): "Własności metody wyznaczania asocjacyjnych reguł decyzyjnych w przypadku heterogenicznych danych transakcyjnych" w: "Badania operacyjne w praktyce" (red. J.B.Gajda, R. Jadczak), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 83-7171-983-3, 135-152;

 18. M. Jakubczyk (2004): "Analiza wymiaru korelacyjnego przy użyciu testów surogatowych w badaniu efektywności rynku kapitałowego w Polsce" w: "Modelowanie preferencji a ryzyko '04" (red.T.Trzaskalik), Katowice, 231-250;

 19. M. Jakubczyk, T. Szapiro (2004): "O niespójności preferencji w decyzjach sekwencyjnych" w: "Modelowanie preferencji a ryzyko '03" (red. T. Trzaskalik), Katowice, 161-184;

 20. M. Jakubczyk (2001): "Analiza ścieżek edukacyjnych i zawodowych absolwentów" w: "Podejście biogramowe w zarządzaniu kapitałem ludzkim: analiza ścieżek zawodowych absolwentów wyższych uczelni", (red. B. Minkiewicz, T. Szapiro), SIMP, Warszawa, 2001, 155-160;

Artykuły w czasopismach z wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1. B. Kamiński, M. Jakubczyk (2018) "Comparing the Crisp and Fuzzy Approaches to Modelling Preferences Towards Health States", Multiple Criteria Decision Making, 12, 75–89

 2. M. Jakubczyk, "Using a Fuzzy Approach in Multi-Criteria Decision Making with Multiple Alternatives in Health Care", Multiple Criteria Decision Making, 2015, 10, 65-81

 3. M. Niewada, M. Jakubczyk, T. Macioch, K. Graczyk, J. Lasocka, W. Wierzba, S. Radowicki, "Kliniczne i ekonomiczne aspekty stosowania szczepień przeciwko HPV", Current Gynecologic Oncology, 2013, 11(2), 137-150

 4. M. Niewada, K. J. Filipiak, E. Barszcz, M. Jakubczyk, B. Wożakowska-Kapłon, A. Tykarski, G. Opolski, "The optimal choice of combination therapy with beta-blockers and calcium channel antagonists in everyday practice of hypertensive patients with concomitant ischemic heart disease — findings from BETAMLO Registry", Nadciśnienie tętnicze, 2012, 16(6), 364-373

 5. W. Wrona, T. Hermanowski, M. Jakubczyk, D. Golicki, M. Czech, M. Niewada, K. Kolasa, "Koszty utraconej produktywności w analizach farmakoekonomicznych. Cz.II. Badanie opinii w grupie ekspertów", Przegląd Epidemiologiczny, 2011, 65(1), 147-152

 6. W. Wrona, T. Hermanowski, D. Golicki, M. Jakubczyk, T. Macioch, K. Goszczyńska, R. Wójcik, "Koszty utraconej produktywności w analizach farmakoekonomicznych. Cz.I. Przegląd systematyczny piśmiennictwa", Przegląd Epidemiologiczny, 2011, 65(1), 153-157

 7. D. Golicki, M. Niewada, M. Jakubczyk, W. Wrona, T. Hermanowski, "Self-assessed health status in Poland: EQ-5D findings from the Polish valuation study", Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2010, 120(7-8), 276-281;

 8. M. Jakubczyk, W. Wrona, T. Macioch, D. Golicki, M. Niewada, T. Hermanowski, "Koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych", Polski Merkuriusz Lekarski, 2010, XXVIII(163), 42-45;

 9. M. Jakubczyk, "Impact of complementarity and heterogeneity on health related utility of life", Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 2009, 1, 139-156;

 10. B. Rutkowski, W. Sułowicz, S. Czekalski, M. Niewada, E. Kowalik, M. Jakubczyk, "Analiza farmakoekonomiczna zastosowania epoetyny u chorych z niewydolnością nerek w okresie przeddializacyjnym", Nefrologia i dializoterapia polska, 2007, 11(1), 1-5;

 11. H. Berak, M. Niewada, E. Kowalik, M. Jakubczyk, M. Szkultecka-Dębek, "Analiza kosztowej-efektywności stosowania pegylowanego interferonu w terapii WZW przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B u pacjentów z ujemnym antygenem HBe (HBeAg-)", Zakażenia, 2006, 6(5), 83-90;

 12. A. Pietrasik, M. Starczewska, R. Główczyńska, A. Rdzanek, K. Filipiak, M. Jakubczyk, M. Łatek, G. Opolski, "Leczenie choroby wieńcowej – polska rzeczywistość w świetle wyników badania POLKARD-SPOK", Przewodnik Lekarza, 2006, 6, 52-58;

 13. R. Nowicki, M. Jakubczyk, "Aktualna analiza farmakoekonomiczna ogólnego leczenia grzybicy paznokci stóp w Polsce", Mikologia Lekarska, 2005, 12(1), 21-29;

 14. M. Sopata, E. Kowalik, M. Jakubczyk, M. Niewada, "Rola opatrunków hydrokoloidowych w leczeniu odleżyn – ocena skuteczności klinicznej i opłacalności farmakoekonomicznej", Zakażenia, 2004, 3, 77-84;

 15. R. Nowicki, M. Jakubczyk, "Analiza farmakoekonomiczna doustnego leczenia grzybicy paznokci stóp w Polsce", Przegląd Dermatologiczny, 2002, 3, 95-104;

Ważniejsze pozostałe publikacje recenzowane

 1. M. Jakubczyk, I. Lipka, J. Pawęska, M. Niewada, E. Rdzanek, J. Zaletel, A. Ramírez de Arellano, T. Doležal, B. Chekorova Mitreva, B. Nagy, G. Petrova, T. Šarić, J. Yfantopoulos, M. Czech, "Cost of severe hypoglycaemia in nine European countries", Journal of Medical Economics, 2016, 19 (10), 973-982

 2. J. Jakubiak-Lasocka, M. Jakubczyk, "Cost-effectiveness vs cost-utility analyses: what are the motives behind using each and how do their results differ? – a Polish example", Value in Health Regional Issues, 2014, 4C, 66-74

 3. M. Jakubczyk, J. Pawęska, M. Niewada, E. Rdzanek, M. Czech, "Risk of severe hypoglycaemia for various treatment regimens – a systematic review and meta-analysis of observational studies", Journal of Health Policy & Outcomes Research, 2014, 2, 76-93

 4. M. Niewada, M. Polkowska, M. Jakubczyk, D. Golicki, "What Influences Recommendations Issued by the Agency for Health Technology Assessment in Poland? A Glimpse Into Decision Makers’ Preferences", Value in Health Regional Issues, 2013, 2 (2), 267-272

 5. I. Opolska, M. Jakubczyk, "The Drivers behind Gas Market Liberalization: Diversity of Gas Sources, Market Structure and Gas Prices", International Business Research, 2013, 6(7), 14-21

 6. D. Golicki, M. Niewada, M. Jakubczyk, J.J.V. Busschbach, W. Wrona, "Is extending of a TTO experiment to 23 states per respondent justifiable? An empirical answer from Polish EQ-5D valuation study.", Journal of Health Policy and Outcomes Research, 2013, 1, 110-117

 7. M. Szkultecka-Dębek, I. Ługowska, A. Sozańska-Solak, M. Ziobro, P.J. Wysocki, E. Barszcz, M. Jakubczyk, M. Niewada, P. Rutkowski, "Stage III/IV Melanoma in Poland: epidemiology, standard of care and treatment related costs", Journal of Health Policy and Outcomes Research, 2012, 2, 41-47

 8. J. Jakubiak, M. Jakubczyk, R. Siekmeier, "Indirekte Kosten der Nikotinsucht in Polen", Atemwegs- und Lungenkrankheiten, 2011, 37(6), 215-228;

Doniesienia naukowe w czasopismach z listy filadelfijskiej

 1. M. Jakubczyk, J. Paweska, M. Niewada, E. Rdzanek, T. Dolezal, B. Nagy, T. Saric, M. Czech"The impact of treatment patterns and the risk of severe hypoglycaemia events in type 1&2 diabetes mellitus in five central European countries", Value in Health, 2014, 17(3), A259

 2. J. Paweska, E. Barszcz, M. Jakubczyk, M. Niewada, M. Czech, " Treatment Related Severe Hypoglycaemia Risk In Diabetes Type-1 And Type-2–A Systematic Review Of Observational Studies", Value in Health, 2013, 16(3), A159

 3. M. Jakubczyk, M. Niewada, “Analysis of Causal Relations in Stroke Registry Data”, Value in Health, 2013, 16(7), A590

 4. J. Paweska, M. Jakubczyk, E. Barszcz, M. Czech, M. Niewada, "Anti-Diabetic Medications Related Severe Hypoglycaemia Risk in Diabetes Type 1 and Type 2 – A Systematic Review of Observational Studies", Value in Health, 2013, 16(7), A435

 5. M. Niewada, M. Jakubczyk, M. Czech, J. Paweska, E. Barszcz, "Economic Consequences of Severe Hypoglycaemia – Preliminary Findings from Five Central European Countries", Value in Health, 2012, 15(7), A277

 6. J. Jakubiak, M. Jakubczyk, R. Siekmeier, "Höhe der indirekten Kosten der Nikotinsucht in Polen", The Central European Journal of Medicine, 2011, 17-18, s. A67

 7. M. Jakubczyk, J. Pawęska, M. Niewada, H. Berak, M. Szkultecka-Dębek, M. Russel-Szymczyk, "Cost-Effectiveness Analysis of Peginterferon Alfa-2A (40KD) in HBEAG-Negative Chronic Hepatitis B in Poland", Value in Health, 2011, 14(7), A277;

 8. M. Jakubczyk, J. Pawęska, M. Niewada, H. Berak, M. Szkultecka-Dębek, M. Russel-Szymczyk, "Cost-Effectiveness Analysis of Peginterferon Alfa-2A (40KD) in HBEAG-Positive Chronic Hepatitis B in Poland", Value in Health, 2011, 14(7), A275;

 9. M. Niewada, M.A. Polkowska, M. Jakubczyk, D. Golicki, "What determines the recommendations issued by Polish Health Technology Agency (AHTAPOL)?", Value in Health, 2011, 14(7), A241;

 10. W. Wrona, T. Hermanowski, M. Jakubczyk, "Assessing Productivity and Activity Impairment Due to Illness in Poland: Employees Versus Employers View", Value in Health, 2011, 14(7), A348;

 11. S. Szkołut, M. Jakubczyk, T. Hermanowski, "Indirect costs of pregnancy, parturition and puerperium in Poland", Value in Health, 2010, 13(7), A379;

 12. W. Wrona, T. Hermanowski, M. Jakubczyk, M. Czech, "The impact of employess work absenteeism due to care for sick person on productivity in Poland", Value in Health, 2010, 13(7), A379;

 13. W. Wrona, T. Hermanowski, M. Jakubczyk, D. Golicki, T. Macioch, "Assessing productivity and activity impairment due to illness in Poland", Value in Health, 2010, 13(7), A329;

 14. M.Jakubczyk, P. Perkowski, J. Pawęska, T. Macioch, M. Niewada, M. Rdzanek, T. Faluta, "Meta-regression approach to identify the equivalence dose ratios of rosuvastatin to simvastatin and atorvastatin", Value in Health, 2010, 13(7), A343;

 15. W. Wrona, D. Golicki, K. Goszczyńska, R. Wójcik, M. Niewada, M. Jakubczyk, T. Macioch, T. Hermanowski, "Indirect Cost Of Illness In Polish Economic Evaluation Of Health Care Programmes", Value in Health, 2009, 12 (7), A389;

 16. T. Macioch, M. Jakubczyk, W. Wrona, D. Golicki, T. Hermanowski, M. Niewada, "The Cost Of Absenteeism In Poland In 2007—Differences Within The Provinces", Value In Health, 2009, 12(7), A389;

 17. W. Wrona, D. Golicki, M. Jakubczyk, M. Niewada, M. Czech, T. Macioch, T. Hermanowski, "Should Indirect Costs Of Illness Be Included In Pharmacoeconomic Analysis: Survey Among Polish Decision Makers And Experts", Value In Health, 2009, 12 (7), A389;

 18. T. Macioch, T. Hermanowski, M. Jakubczyk, W. Wrona, D. Golicki, M. Niewada, "Real And Theoretical Cost Of Absenteeism In Poland", Value in Health, 2009, 12 (7), A390;

 19. D. Golicki, M. Jakubczyk, M. Niewada, W. Wrona, J.J. Busschbach, T. Macioch, T. Hermanowski, "Is Extending Of Time Trade-Off Experiment To 23 States Perrespondent Rationalized? Analysis Of Data From Polish valuation Study", Value in Health, 2009, 12 (7), A398;

 20. D. Golicki, M. Niewada, M. Jakubczyk, W. Wrona, JJ. Busschbach, A. Jabłońska, A. Jawoszek, O. Możeńska, B. Kamiński, T. Hermanowski, "Valuing EQ-5D with time trade-off for the Polish population", Value in Health, 2008, 11(6), A568;

 21. W. Wrona, D. Golicki, M. Jakubczyk, M. Niewada, K. Orłowski, A. Gaczkowska, S. Zawodnik, "Influence of demographic and cultural predictors on EQ-5D value set in the Polish population", Value in Health, 2008, 11(6), A570;

 22. D. Golicki, M. Niewada, M. Jakubczyk, W. Wrona, A. Dwojak, A. Gąsiewska, M. Hołownia, L. Kołtowski, T. Macioch, T. Hermanowski, "Self-assessed health status in Poland: EQ-5D findings form polish valuation study", Value in Health, 2008, 11(6), A566;

 23. D. Golicki, M. Niewada, M. Jakubczyk, W. Wrona, A. Jabłońska, A. Jawoszek, O. Możeńska, A. Dwojak, A. Gąsiewska, M. Hołownia, K. Orłowski, A. Gaczkowska, S. Zawodnik, Ł. Kołtowski, A. Golicki, T. Macioch, T. Hermanowski, "Zdrowie w populacji polskiej – badanie z wykorzystaniem kwestionariusza EQ-5D", Farmakoekonomika, 2008, 12(4), 9-10;

 24. D. Golicki, M. Jakubczyk, M. Niewada, W. Wrona, J. J. Busschbach, A. Jabłońska, A. Jawoszek, O. Możeńska, A. Dwojak, A. Gąsiewska, M. Hołownia, K. Orłowski, A. Gaczkowska, S. Zawodnik, Ł. Kołtowski, A. Golicki, B. Kamiński, T. Macioch, "Użyteczności stanów zdrowia opisanych kwestionariuszem EQ-5D w populacji polskiej", Farmakoekonomika, 2008, 12(4), 3-4;

 25. D. Golicki, M. Niewada, J. Lis, B. Kamiński, M. Jakubczyk, T. Macioch, "Leflunomid versus cyclopsorin in methorexate-resistant rheumatoid arthritis in Poland: a cost-effectiveness analysis.", Value in Health, 2007, 10(6), A245;

 26. E. Kowalik, M. Jakubczyk, M. Niewada, J. Lis, "Cost-effectiveness of amisulprid compared to risperidone and olanzapine in the treatment of schizophrenia in Poland", Value in Health, 2006, 9(6), 314;

 27. M. Niewada, E. Kowalik, M. Jakubczyk, B. Rutkowski, M. Szkutecka-Dębek, "Costs and cost-effectivenes of epoetin in patients with chronic renal insufficiency during the predialysis period in Poland", Value in Health, 2006, 9(6), 385;

 28. E. Kowalik, M. Niewada, M. Jakubczyk, A. Horban, H. Berak, M. Szkultecka-Debek, "The cost effectiveness analysis of treatment with peginterferon alfa-2a (40KD) in patients with HbeAg-negative chronic hepatitis B", Value in Health, 2006, 9(6), 300;

 29. A. Pietrasik, M. Starczewska, R. Główczyńska, G. Opolski, KJ. Filipiak, M. Jakubczyk, M. Niewada, M. Łatek, "Do we follow the guidelines on prevention of cardiovascular disease in out-patient care?", Value in Health, 2006, 9(6), 337;

 30. T. Macioch, M. Niewada, D. Golicki, B. Kamiński, M. Jakubczyk, "The cost of second-line treatment of ovarian cancer in Polish settings", Value in Health, 2005, 8, A34;

 31. A. Kübler, E. Kowalik, M. Niewada, M. Jakubczyk, J. Lis, "The costs of severe sepsis management in intensive care units in Poland", Value in Health, 2004, 7(6), 763;

 32. M. Jakubczyk, E. Kowalik, M. Niewada, A. Kübler, J. Lis, B. Kamiński, "Assessing the cost-effectiveness of drotrecogin alfa (activated) in severe sepsis in Poland", Value in Health, 2004, 7(6), 763;

 33. E. Kowalik, M. Jakubczyk, M. Niewada, B. Kamiński, "Cost-effectiveness of respiratory syncytial virus prophylaxis among preterm infants in Poland", Value in Health, 2003, 6(6), 758;

 34. E.Kowalik, M. Jakubczyk, M. Niewada, B.Kamiński, "The cost-effectiveness of antiretroviral regimens containing protease inhibitors or non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors in the treatment of HIV-infected individuals in Poland", Value in Health, 2002, 5(6), 569;

Recenzje dla czasopism naukowych:

Liczba Erdősa=4 :)