Semestr zimowy 2017/2018

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018

  • wtorki, (od 1.X), 16.15-17.00, 1A@C (proszę o zapowiedź przybycia mailem)

  • 5.XII konsultacje przeniesione do 103G

 • Teoria podejmowania decyzji (studia magisterskie)

  • zasady

  • wtorki, 11.40-13.20, C-2B

  • część zajęć prowadzi dr M. Lewandowski, slajdy na jego stronie WWW

  • egzaminy:

   • tbd

  • Wykłady (lista uzupełniana w trakcie semestru): 3, 4, 5,

  • Prace domowe (lista uzupełniana w trakcie semestru): 3, 4, 5,

 • Metody analizy decyzji (studia licencjackie, stacjonarne)

 • Teoria podejmowania decyzji (studia magisterskie, niestacjonarne)

  • zasady

  • część zajęć prowadzi dr M. Lewandowski, slajdy na jego stronie WWW

  • Wykłady (lista uzupełniana w trakcie semestru): 2, 3, 4

  • Prace domowe (lista uzupełniana w trakcie semestru): 2, 3, 4

  • soboty (07-10-17; 21-10-17; 04-11-17; 25-11-17; 09-12-17; 13-01-18; 27-01-18), 17.10-19.45, G-232

  • egzaminy:

   • tbd


MBA

 • Statistics & operations analysis, Canadian Executive MBA

 • Statystyka i analiza decyzji, MBA-SGH