Promocja prac – informacje podstawowe

 • zasady współpracy przy promocji pracy licencjackiej

 • zasady współpracy przy promocji pracy magisterskiej


Wypromowane prace licencjackie


2017

 1. Krzysztof Cecuga – AN EMPIRICAL COMPARISON OF OPTION PRICING TECHNIQUES FOR THE WARSAW STOCK EXCHANGE

 2. Anna Czesuch – Wpływ kampanii społecznych na bezpieczeństwo - analiza działań Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w latach 2013-2016

 3. Przemysław Dąbrowski – Badanie preferencji klientów funduszy inwestycyjnych przy wykorzystaniu metody Best-Worst Scaling

 4. Marcelina Gwizdała – IDENTYFIKACJA KLIENTÓW Z DUŻĄ SKŁONNOŚCIĄ DO ODEJŚCIA W SEKTORZE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ

 5. Dominika Markiewicz – Wykorzystanie metod ekonometrycznych w prognozowaniu sprzedaży produktów żywnościowych

 6. Adam Nowacki – PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W POLSCE

 7. Aleksandra Petera – IDENTYFIKACJA PREFERENCJI KONSUMENTA PRZY WYBORZE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH METODĄ WYBORÓW DYSKRETNYCH

 8. Mikołaj Siuta – ANALIZA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ

 9. Elżbieta Sora – SKUTECZNA POLITYKA PRORODZINNA? - OKREŚLENIE CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA CHĘĆ POSIADANIA DZIECKA PRZEZ STUDENTKI SGH

 10. Justyna Stanek – ANALIZA EFEKTYWNOŚCI SEKTORA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO W PAŃSTWACH EUROPEJSKICH Z WYKORZYSTANIEM METODY OBWIEDNI DANYCH

 11. Marta Bogumiła Szczęsna – Ocena efektywności polskich uczelni medycznych przy użyciu metody analizy obwiedni danych

 12. Wiktoria Szymborska – ANALIZA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE ORAZ WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

 13. Miłosz Taracha – THE RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION AND SELF-PERCEIVED HEALTH: ALGORITHMIC CASUAL DISCOVERY

 14. Adam Wiechowski – OPTYMALIZACJA STRUKTURY PRODUKCJI ROŚLINNEJ W GOSPODARSTWIE ROLNYM Z WYKORZYSTANIEM SYMULACJI

 15. Paweł Wrzeszczyński – SZACOWANIE PREFERENCJI STUDENTÓW DOTYCZĄCYCH PRACODAWCY PRZY WYKORZYSTANIU TECHNIKI SMART

 16. Alicja Zięba – WPŁYW ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW OBCYCH NA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA W POLSCE

2016

 1. Wojciech Paweł Adamczak – Ekonomiczna ocena inwestycji w systemy naśnieżania z wykorzystaniem symulacji

 2. Kamil Amadeusz Hojka – Czym ogrzewać dom jednorodzinny? Analiza symulacyjna

 3. Anna Maria Jaworska – Determinanty decyzji o emigracji zarobkowej Polaków

 4. Viktoryia Karniaichuk – Ekonomiczne, instytucjonalne i społeczne determinanty korupcji w sektorze publicznym — analiza danych panelowych

 5. Kamila Kłys – Determinanty dokształcania się wśród Polek

 6. Lidia Kubić – Badanie profilu osób o ponadprzeciętnych kompetencjach matematycznych przy wykorzystaniu egzaminu PISA

 7. Agnieszka Małecka – Wykorzystanie symulacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa Misja Robotyka

 8. Katarzyna Marcinkiewicz – Determinanty sukcesu kampanii crowdfundingowych przeprowadzonych na platformie Kickstarter w 2015 r.

 9. Patrycja Solecka – Analiza czynników wpływających na sprzedaż leku firmy farmaceutycznej

 10. Kinga Wiktoria Stodulska – Determinanty skłonności do uprawiania hazardu wśród Polaków

 11. Justyna Walczak – Wyzwania polityki migracyjnej – czynniki wpływające na stosunek Europejczyków do imigrantów

 12. Artur Wilk – Metoda DEA w analizie efektywności klubów polskiej Ekstraklasy piłkarskiej w sezonie 2014/2015

 13. Izabela Witkowska – Determinanty zwrotu produktów zakupionych w sklepie online

2014

 1. Michał Frankowicz – Identyfikacja dynamiki sprzedaży nowych produktów poprzez klastrowanie i prognozowanie szeregów czasowych

 2. Monika Gołaszewska – Ocena opłacalności budowy elektrowni fotowoltaicznej – analiza z wykorzystaniem metody Monte Carlo

 3. Katarzyna Kańkowska – Indeksy cen na warszawskim rynku wtórnym nieruchomości mieszkaniowych

 4. Joanna Kowal – Przedsiębiorczość i innowacyjność a wzrost gospodarczy

 5. Karol Kowalczyk – Czy można zarobić na zębach? Wykorzystanie symulacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej na przykładzie gabinetu Laser- Dent

 6. Magda Sobolewska – Identyfikacja dynamiki sprzedaży nowych produktów poprzez klastrowanie i prognozowanie szeregów czasowych

 7. Marta Sobolewska – Dekompozycja międzypłciowej luki w faktycznych i oczekiwanych zarobkach młodych ludzi w Polsce

 8. Joanna Stolpa – Czynniki wpływające na preferencje polityczne wyborców Analiza poparcia Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości

 9. Artur Świtała – Czy Polska jest gotowa na dołączenie do strefy Euro? – wnioski z analizy spektralnej

 10. Anna Tarnowska – Predykcja migracji klientów w telefonii komórkowej

2013

 1. Wojciech Ananicz – Comparison of healthcare efficiency in selected OECD countries

 2. Anna Biernacka – Determinanty depresji

 3. Agnieszka Cylwik – Optymalizacja zysków firmy transportowej

 4. Weronika Czarnecka – Maksymalizacja przychodu ze sprzedaży biletów lotniczych przy wykorzystaniu teorii zarządzania wpływami.

 5. Adrian Dembek – Maksymalizacja przychodu ze sprzedaży biletów lotniczych przy wykorzystaniu teorii zarządzania wpływami.

 6. Magdalena Migas – Czynniki wpływające na wiek usamodzielniania się młodych ludzi

 7. Konrad Okumski – Determinanty wyników uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym przez uczniów gmin wiejskich województwa mazowieckiego w roku 2011

 8. Paweł Rachel – Determinanty zdrowia w populacji Badanie związków przyczynowo-skutkowych na podstawie badania Diagnoza Społeczna

 9. Anna Repińska – Zjawisko paradoksu wyboru na przykładzie internetowych portali randkowych

 10. Łukasz Romejko – Impact of gains and losses on changes in risk aversion

 11. Norbert Subczyński – Optymalizacja cen biletów na mecze piłkarskie na przykładzie Legii Warszawa

 12. Katarzyna Szymańska – Analiza systemów Bonus-Malus z punktu widzenia klienta zakładu ubezpieczeń

 13. Olga Taźbierska – Optymalizacja cen biletów komunikacji miejskiej z perspektywy urzędu miasta oraz mieszkańców

 14. Marta Witkowska – Determinanty szczęścia Polaków w ujęciu data mining’owym

 15. Agnieszka Żdanuk – Internet startups' survival analysis

2012

 1. Małgorzata Bartuś – Jeden na dziesięć - przypadek czy dobre wybory? Determinanty sukcesu start-upów.

 2. Jakub Hajda – Badanie efektywności instytucji edukacji wyższej na przykładzie czołowych uniwersytetów amerykańskich

 3. Agata Kalisz – Determinanty samobójstw

 4. Monika Konopka – Ocena efektywności systemów karnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki z wykorzystaniem metody analizy obwiedni danych

 5. Katarzyna Marchewka – Optymalizacja zysków salonu fryzjerskiego z wykorzystaniem symulacji komputerowych

 6. Katarzyna Mrowińska – Identyfikacja cech racjonalnego inwestora w odniesieniu do paradoksu wyboru, heurystyk i teorii prospektów

 7. Karolina Nowosad – Optymalizacja czasowo-kosztowa przedsięwzięcia budowlanego w warunkach ryzyka z wykorzystaniem metod PERT i MOCRA

 8. Marta Pędzik – Optymalizacja struktury cenowej parku rozrywki na przykładzie Kompleksu Bałtowskiego

 9. Magdalena Polak – Konkurencyjność polskich imigrantów w Niemczech

 10. Aleksandra Rogalska – Wpływ struktury zatrudnienia kobiet na Produkt Krajowy Brutto per capita na podstawie wybranych krajów europejskich

 11. Marta Roszkowska – Identyfikacja zachowań klientów sklepu osiedlowego z wykorzystaniem analizy koszykowej

 12. Marta Trusiewicz – Determinanty wielkości sprzedaży produktów rynku FMCG

 13. Jakub Waszkiewicz – Analiza wpływu poszczególnych gemów tenisowych na wynik seta w kontekście zakładów wzajemnych

2011

 1. Joanna Biolik – Identyfikacja preferencji czytelniczych klientów księgarni internetowej z wykorzystaniem analizy koszykowej

 2. Justyna Dubrawska – Metoda DEA w analizie efektywności polityki sportowej na podstawie futbolu amerykańskiego

 3. Dorota Dworzańska – Czy warto inwestować w przydomową elektrownię wiatrową? Analiza opłacalności metodą symulacji komputerowej

 4. Agnieszka Jakubowicz – Determinanty przestępczości

 5. Aleksandra Kata

 6. Anna Kucharska – Czy w wyścigach konnych obecna jest korupcja? Weryfikacja ekonometryczna

 7. Katarzyna Kurczakowska – Będzie młyn?... – wykorzystanie symulacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa Młyn Dalachów

 8. Karolina Masłowska – Możliwość ilościowego wsparcia organizacji aukcji internetowych – na przykładzie portalu aukcyjnego freeko.pl

 9. Karol Mikunda – Wykorzystanie symulacji Monte Carlo przy tworzeniu strategii zarządzania cenami

 10. Justyna Nikołajuk – Metoda DEA w analizie efektywności spółek giełdowych z sektora informatycznego

 11. Mateusz Paleniczka – Regresja logistyczna oraz drzewo klasyfikujące jako metody oceny indywidualnego ryzyka kredytowego

 12. Rafał Wojdan – O efektywności aukcji odwrotnych

 13. Elżbieta Żebrowska – Determinanty wysokości zarobków kobiet i mężczyzn w wybranych krajach Europy

2010

 1. Jan Biernacki – Społeczne i ekonomiczne aspekty uzależnienia od nikotyny w ujęciu ilościowym

 2. Przemysław Gnatowski – Metoda Value-at-Risk jako narzędzie do pomiaru ryzyka rynkowego w przedsiębiorstwie

 3. Klaudia Goraj – Społeczno-ekonomiczne determinanty depresji

 4. Marcin Grotomirski – Data mining w wyborze strategii wyścigowej Formuły 1

 5. Patrycja Jakimczyk – Nierównomierność rozkładu dochodów w Polsce i jej determinanty

 6. Joanna Jakubiak – Koszty społeczne uzależnienia od nikotyny w Polsce (pierwsza nagroda w konkursie na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny farmakoekonomiki przyznana przez Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne w 2010 r.)

 7. Anna Kalinowska – Wykorzystanie metod ilościowych do identyfikacji czynników determinujących komercyjny sukces filmu

 8. Magda Kudełko – Analiza czynników wpływających na poziom migracji międzynarodowych w latach 1975-2008 na przykładzie Australii, USA i Wielkiej Brytanii

 9. Michał Matowicki – O determinantach wydatków na farmaceutyki w krajach OECD – analiza z wykorzystaniem metod ekonometrycznych oraz eksploracji danych

 10. Michał Miłkowski – Optymalizacja ustawienia drużyny piłkarskiej za pomocą metod programowania matematycznego

 11. Agata Odrowąż-Sypniewska – Identyfikacja czynników determinujących otyłość

 12. Dariusz Parol – Analiza efektywności wyceny prawdopodobieństwa przez rynki zakładów wzajemnych

 13. Jakub Paszek – Determinanty dobrostanu psychicznego – wykorzystanie metod ilościowych

 14. Kinga Posadzy – Ilościowa analiza doboru współmałżonka, czyli kto poślubi kogo?

 15. Katarzyna Sobczak – Determinanty wzrostu rynku suplementów diety w Polsce

 16. Adam Sobieraj – Modelowanie ryzyka kredytowego z wykorzystaniem funkcji logistycznej i drzewa klasyfikacyjnego

 17. Natalia Szomko – Które z polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych osiąga najlepsze stopy zwrotu?

 18. Paweł Śliwa – Ataki spekulacyjne na oprocentowanie obligacji za pomocą transakcji CDS-ami – analiza ilościowa na przykładzie Grecji

 19. Marta Walendzewicz – Finding the determinants of cloud computing prices

 20. Marcin Załęski – Czynniki wpływające na kształtowanie się wynagrodzenia zawodników ligi NBA

 21. Katarzyna Zbrowska – Wpływ wielkości asortymentu na poziom satysfakcji klienta – zjawisko paradoksu wyboru

2009

 1. Paweł Fedejko – Zastosowanie modelu opcyjnego do pomiaru ryzyka kredytowego na przykładzie branży budowlanej

 2. Elżbieta Kośka – Wpływ wskaźników ekonomicznych na polityczne preferencje wyborców

 3. Kamila Kyrcz – Podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych z wykorzystaniem narzędzi analizy szeregów czasowych oraz symulacji komputerowej

 4. Tomasz Łopatka – Wartość predykcyjna wskaźników ufności konsumenckiej w czasie kryzysu

 5. Jakub Majerz – Metody identyfikacji determinant ceny produktu o wielu cechach na przykładzie kolekcjonerskich gier karcianych – Magic: the Gathering

 6. Marcin Malaszewski – Zaangażowanie konsumenta w proces decyzyjny a satysfakcja pozakupowa

 7. Justyna Plata – Postęp integracji sektora bankowego w strefie euro

 8. Radosław Sosna – Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej na polskim rynku kapitałowym do budowy portfela inwestycyjnego akcji spółek indeksu WIG20

 9. Rafał Studnicki – Optymalizacja polityki sprzedazy nowych samochodów osobowych przez dilerów z uwzględnieniem efektu "starego rocznika"

 10. Jakub Trąmpczyński – Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy, identyfikacja reguł decyzyjnych za pomocą data mining

 11. Piotr Wilczyński – Wspomaganie zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankowości z wykorzystaniem sieci bayesowskich

 12. Mateusz Wilk – Zastosowanie systemu rankingowego Elo w wyborze optymalnej opcji turniejowej


Wypromowane prace magisterskie


2017

 1. Patrycja Jakimczyk – DEFAULT PREDICTION USING FINANCIAL AND MACROECONOMIC VARIABLES-A STUDY OF POLISH CONSTRUCTION COMPANIES

 2. Michał Cisek – PROGNOZA KIERUNKU CEN AKCJI ZA POMOCĄ METOD KLASYFIKACJI KOMBINOWANEJ

 3. Karol Jama – ELICITING EMPLOYMENT PREFERENCES OF SGH WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS STUDENTS USING BEST-WORST SCALING

 4. Dariusz Parol – GOLD PRICE FORECASTING USING SENTIMENT DATA

 5. Magda Tuszyńska – WPŁYW DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJACH STUDENCKICH NA SUKCES ZAWODOWY NA PRZYKŁADZIE AIESEC

2015

 1. Marcin Delura – Racjonalność w sporcie na przykładzie rozgrywek NBA

 2. Monika Konopka – Ocena efektywności systemów karnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki z wykorzystaniem metody analizy obwiedni danych

2014

 1. Marta Pędzik – Optimization of Production Transition Management System

 2. Małgorzata Żurow – Optymalizacja procesu zamówień na przykładzie apteki szpitalnej

 3. Dorota Wojtasiuk – Analiza efektywności naukowej i badawczej uczelni ekonomicznych w Polsce z użyciem metody obwiedni danych

 4. Katarzyna Kwiecień – Analiza polityki rabatowej w przedsiębiorstwie przemysłowym

 5. Anna Łopatka – Lepiej nie pytać, jak leci – determinanty poczucia szczęścia wśród Polaków

 6. Duc Anh Hoang – Portfolio Selection Using Data Envelopment Analysis. A Case Study of Warsaw Stock Exchange

 7. Elżbieta Kośka – Analiza wpływu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej

 8. Joanna Jędrasiak – Metody identyfikacji preferencji w wycenie dziedzictwa kulturowego

 9. Katarzyna Jakubik – Badanie wpływu rodziców na wyniki w nauce osiągane przez dzieci przy wykorzystaniu analizy wielopoziomowej

 10. Magdalena Gwizdała – Text mining a prognoza zmian kursu walutowego

2013

 1. Karol Mikunda – Wykorzystanie symulacji Monte Carlo przy tworzeniu strategii zarządzania cenami

 2. Karolina Nowakowska – Badanie czynników ryzyka recydywy z wykorzystaniem metod analizy przeżycia

 3. Joanna Biolik – Segmentacja klientów polskich banków z wykorzystaniem samoorganizujących się map Kohonena i metody k-średnich

 4. Filip Oster – Analiza efektywności rynku internetowej giełdy zakładów sportowych na przykładzie platformy Betfair

 5. Michał Matowicki – Optymalizacja procesu zamówień towaru w hurtowni spożywczej z wykorzystaniem symulacji komputerowej

 6. Jakub Paszek – Ocena czynników wpływających na przewozy towarowe z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego na przykładzie PKP Cargo S.A.

 7. Maciej Żelaszczyk – Constant Proportion Portfolio Insurance: Empirical Evidence from Post-Transition and Developed Markets

2012

 1. Klaudia Goraj – Optymalne zarządzanie regionami i przejazdami przedstawicieli handlowych na przykładzie wybranych sieci hipermarketów w Polsce

 2. Mirosław Jacoszek – Optymalizacja procesu windykacyjnego z użyciem metod data mining

 3. Marek Lewandowski – Zastosowanie ukrytych modeli Markowa do prognozowania procesu spłacania zadłużenia przez indywidualnego klienta banku

 4. Justyna Plata – Prognozowanie bankructw przedsiębiorstw przy pomocy metod data miningowych i podejścia ekonometrycznego

 5. Kinga Posadzy – Stosowanie strategii kłamstwa w wyścigu innowacyjnym w warunkach duopolu

 6. Piotr Wilczyński – Prognozowanie sprzedaży za pomocą sieci neuronowych na przykładzie wyrobów alkoholowych

 7. Mateusz Wilk – Wyrównywanie obszarów sprzedażowych

2011

 1. Agnieszka Bagrowska – Modelowanie funkcji użyteczności gospodarstw domowych za pomocą sztucznych sieci neuronowych

 2. Martyna Bęzel – Analiza sukcesu komercyjnego utworów muzycznych z wykorzystaniem metod analizy historii zdarzeń

 3. Atena But – Badanie determinantów innowacyjności przedsiębiorstw z użyciem metod analizy wielopoziomowej

 4. Aleksandra Grzesik – Ocena jakości krótkoterminowej prognozy kursu walutowego z wykorzystaniem narzędzi analizy fraktalnej na przykładzie kursu EUR/USD

 5. Joanna Jakubiak – Optymalizacja polityki zdrowotnej z wykorzystaniem optymalnego sterowania na przykładzie epidemii meningokokowego zapalenia opon mózgowych

 6. Natalia Karczmarczyk – Porównanie metod ilościowego wspomagania masowej wyceny nieruchoości

 7. Ewa Kasprzak – Badanie efektywności metodą DEA i indeksem Malmquista

 8. Justyna Kaszek – Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

 9. Urszula Kurek – Analiza czynników wpływających na decyzję o wyborze kierunku studiów – studium przypadku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 10. Dawid Magin – Wymiar fraktalny jako miara ryzyka inwestycji w akcje po kryzysie gospodarczym

 11. Jakub Majerz – Skuteczność automatycznych systemów inwestycyjnych opartych na modelach ARIMA oraz ARMA-GARCH na przykładzie rynków srebra i złota

 12. Joanna Matysik – Identyfikacja metod objaśniających efektywność funkcjonowania urzędów skarbowych w województwie mazowieckim w latach 2005-2008

 13. Joanna Pawlak – Zastosowanie metody AHP do oceny efektywności programu edukacji wyższej w Polsce

 14. Joanna Siedlecka – Wykorzystanie segmentacji w celu optymalizacji przekazu marketingowego na przykładzie portalu społecznościowego Facebook

 15. Michał Szczur – Wykorzystanie Procesu Analitycznej Kierarchizacji i metody Baasa-Kwakernaaka w planowaniu i optymalizacji budżetów gospodarstw domowych

 16. Marta Żuk – Poprawa efektywności zarządzania placówkami służby zdrowia przy użyciu modelu symulacji komputerowej systemu kolejkowego

2010

 1. Rafał Kolasa – Analiza efektywności klubów piłkarskiej Ekstraklasy z wykorzystaniem Data Envelopment Analysis

 2. Jacek Kołodziejski – Wpływ czynników makroekonomicznych na kształtowanie się cen nieruchomości mieszkaniowych

 3. Katarzyna Kozłowska – Optymalizacja wyboru technologii medycznych w przypadku zjawisk epidemiologicznych

 4. Michał Oszkiel – Wykorzystanie metody symulacyjnej Monte Carlo przy wsparciu decyzji inwestycyjnych dewelopera

 5. Jakub Pikulski – Maksymalizacja zysku firmy handlowej na rynku monopolistycznym z asymetryczną informacją na przykładzie przedsiębiorstwa STASTO Automation

 6. Andrzej Tolarczyk – Identyfikacja determinant procesu dyfuzji innowacji w sektorze ochrony zdrowia na przykładzie chlorowodorku ranitydyny (Zantac®)

 7. Łukasz Wójcik – Symulacyjne wyznaczanie optymalnej struktury floty wypożyczalni samochodowej

 8. Kamil Zakrzewski – Analiza odejść w relacjach klientów z bankiem z użyciem metod analizy przeżycia

2008

 1. Witold Wrona – Zastosowanie metod ilościowych w wykrywaniu współzależności w subiektywnej ocenie jakości życia

 2. Ewa Wędrychowicz – Wybór terapii medycznej za pomocą wielokryterialnej metody wspomagania decyzji