Promocja prac – informacje podstawowe

  • zasady współpracy przy promocji pracy licencjackiej

  • zasady współpracy przy promocji pracy magisterskiej